رساله آیت الله العظمی وحید خراسانی

.

از بزرگترین واجبات بر مکلّفین امر به معروف و نهى از منکر است.

خداوند متعال مى فرماید: ( وَالْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْض یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ )» ، (و مردان و زنان مؤمن ، بعضى از ایشان دوستان بعضى دیگر هستند ، امر مى کنند به معروف و نهى مى کنند از منکر).

امر به معروف و نهى از منکر راه انبیاى خداست ، و به این فریضه الهیه ، بقیه فرایض و مقرّرات دین اجرا مى شود ، و کسب و کار حلال ، و امنیت جان و عرض و مال مردم حفظ ، و حقّ به حقّ دار مى رسد ، و زمین از لوث منکرات و بدیها تطهیر و به معروف و خوبیها آباد مى شود.

و به روایتى از امام ششم(علیه السلام) اکتفا مى شود که فرمود: «رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: چگونه است حال شما ، زمانى که زنان شما فاسد ، و جوانان شما فاسق شوند ، و حال آن که امر به معروف و نهى از منکر نکرده اید؟

گفته شد: چنان خواهد شد یا رسول الله؟

فرمود: بلى ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما ، زمانى که امر کنید به منکر ، و نهى کنید از معروف؟

گفته شد: یا رسول الله چنان خواهد شد؟

فرمود: بلى ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما زمانى که معروف را منکر و منکر را معروف ببینید!»

مسأله ۲۰۶۸ ـ امر به معروف و نهى از منکر با شرایطى که بیان مى شود ، واجب کفایى است ، به این معنى که اگر به مقدار کافى کسانى این وظیفه را انجام دادند از دیگران تکلیف ساقط مى شود ، و گرنه همه گناهکارند.

مسأله ۲۰۶۹ ـ وجوب امر به معروف و نهى از منکر مشروط به شرایطى است:

(اوّل) آن که امر کننده به معروف و نهى کننده از منکر ، عالم به معروف و منکر باشد ، پس جاهل به معروف و منکر نباید متصدّى امر و نهى شود ، و امر و نهى جاهل به معروف و منکر ، خود منکرى است که باید از آن نهى شود.

(دوم) آن که احتمال تأثیر بدهد ، و اگر بداند تارک معروف و فاعل منکر ، به امر و نهى ترتیب اثر نمى دهد ، واجب نیست.

(سوم) آن که تارک معروف ، و فاعل منکر ، از ترک و فعل منصرف نباشد ، ولى اگر برایش انصراف حاصل شده باشد ، یا احتمال انصراف باشد ، واجب نیست.

(چهارم) آن که در ترک معروف و فعل منکر معذور نباشد ، و معذور مثل آن است که مقلّد کسى باشد که آن فعل را واجب یا حرام نمى داند ، هرچند به حسب اجتهاد یا تقلید آمر یا ناهى ـ امر کننده و نهى کننده ـ واجب و حرام باشد.

(پنجم) آن که اگر نداند امر و نهى او تأثیر مى کند ، ضررى ـ از امر و نهى او ـ بر جان یا عرض یا مال مسلمانى وارد نشود ، و اگر بداند تأثیر مى کند ، باید اهمّ و مهم را ملاحظه نماید ، پس چنانچه امر به معروف و نهى از منکر ـ از جهت اهمیت فعل معروف و ترک منکر ـ شرعاً اهمّ از آن ضرر باشد ، وجوب امر به معروف و نهى از منکر ساقط نمى شود.

مسأله ۲۰۷۰ ـ هر گاه شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر ، براى مکلّف ـ به علم یا اطمینان ـ ثابت شد ، امر به معروف و نهى از منکر واجب مى شود ، و اگر وجود یکى از شرایط مشکوک باشد واجب نیست.

مسأله ۲۰۷۱ ـ اگر تارک معروف و فاعل منکر ادّعا کند که در ترک و فعل عذر شرعى دارد ، امر و نهى واجب نیست.

مسأله ۲۰۷۲ ـ بر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذاران در دین ، و کسانى که موجب افساد در دین و تزلزل عقاید حقّه هستند ، اظهار برائت و بیزارى کند ، و دیگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد.

مسأله ۲۰۷۳ ـ سرکشى کردن به خانه دیگران و تجسّس براى اطّلاع از ترک معروف و فعل منکر جایز نیست.

مسأله ۲۰۷۴ ـ امر به معروف و نهى از منکر ، در مواردى که براى امر کننده و نهى کننده موجب حرج و مشقّت غیر قابل تحمّل از نظر عرف باشد ، واجب نیست ، مگر در امورى که اهمیت آنها در شرع مقدّس به مرتبه اى باشد که تکلیف به آنها به واسطه حرج رفع نشود ، مانند حفظ دین و نفوس مسلمین.

مسأله ۲۰۷۵ ـ بر هر مکلّفى به مقتضاى فرمان خداوند متعال ( یأَیهَا الَّذینَ ءامَنُوا قُوْا اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَهُ ) (اى کسانى که ایمان آورده اید ، نگهدارید خود را و اهل خود را از آتشى که آتش افروز آن مردم و سنگ است) ، واجب موکّد است که اهل خود را امر به معروف و نهى از منکر کند ، و به آنچه خود را به آن امر مى کند ، آنان را امر کند ، و از آنچه خود را نهى مى کند ، آنان را نهى نماید.

مسأله ۲۰۷۶ ـ بر هر مکلّفى واجب است که به قلب خود ، از منکر کراهت داشته باشد ، هرچند نتواند از آن جلوگیرى نماید.

و در مقام امر به معروف و نهى از منکر ، اوّل به اظهار کراهت قلبى ، هر چند به ترک معاشرت با تارک معروف و فاعل منکر ، و به وسیله زبان به موعظه و نصیحت ، و بیان ثواب معروف و عذاب منکر ، او را وادار به معروف نماید ، و از منکر باز دارد.

و اگر این دو اثر نکرد ، و جلوگیرى متوقّف بر زدن بود ، باید به گونه اى باشد که موجب دیه و قصاص نشود ، و گرنه ، چنانچه ـ مثلا ـ موجب به جراحتى شود ، در صورتى که به عمد باشد ، مجروح مى تواند قصاص کند و اگر از روى خطا باشد ، مى تواند دیه بگیرد.

مسأله ۲۰۷۷ ـ وظیفه آمر به معروف و ناهى از منکر آن است که در امر به معروف و نهى از منکر غرض شارع مقدّس را ـ که ارشاد گمراه و اصلاح فاسد است ـ در نظر داشته باشد ، و این مهمّ حاصل نمى شود ، مگر به آن که مبتلا به گناه را مانند عضو فاسد پیکر خود بداند ، و همچنان که به علاج پاره تن خود مى پردازد ، به معالجه مبتلایان به مفاسد و امراض روحى بپردازد ، و آمر به معروف و ناهى از منکر نباید غفلت کند که شاید در صحیفه عمل آن گناهکار حسنه اى باشد که خدا او را به آن ببخشد ، و در دفتر عمل خودش سیئه اى باشد که او را به آن مؤاخذه کند.

مسأله ۲۰۷۸ ـ امر به معروف در مستحبات مستحبّ است.

خاتمه :

هرچند هر گناهى بزرگ است ـ چون عظمت و جلال و کبریاى خداوند ، محدود به حدّى نیست ، پس نافرمانى خداوند متعال هم با توجه به این که معصیتِ خداوند علىّ عظیم است ، بزرگ است ، و روایت شده: «نظر نکن به آنچه معصیت کردى ، بلکه ببین چه کسى را معصیت کردى» ـ ولى در مقایسه گناهان به یکدیگر ، بعضى بزرگتر و عذاب آن شدیدتر است ، و بر برخى از گناهان به طور صریح یا ضمنى ، تهدید و وعید به عذاب و آتش شده ، و یا در روایات وارده از اهل بیت عصمت(علیهم السلام)از آنها تعبیر به کبیره شده است ، و به مقتضاى آیه کریمه ( اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ )

(اگر دورى کنید از گناهان کبیره اى که نهى شده اید از آن ، مى پوشانیم از شما بدیها و سیئات شما را).

اجتناب از آنها موجب آمرزش گناهان دیگر است.

و بعضى از فقهاء (اعلى الله مقامهم) آنها را تا هفتاد و بعضى بیشتر از آن شمرده اند ، و قسمتى از آنها که بیشتر مورد ابتلاست ذکر مى شود:

۱ ـ شرک و کفر به خداوند متعال ، که با هیچ گناه کبیره اى قابل قیاس نیست.

۲ ـ یأس و ناامیدى از رَوح و رحمت خداوند متعال.

۳ ـ امن از مکر خداوند متعال.

۴ ـ قسم دروغ به خداوند متعال.

۵ ـ انکار آنچه خداوند نازل فرموده است.

۶ ـ محاربه با اولیاى خداوند متعال.

۷ ـ محاربه با خدا و رسول به قطع طریق و افساد در زمین.

۸ ـ حکم به غیر آنچه خداوند نازل فرموده است.

۹ ـ دروغ بستن بر خدا و رسول و اوصیا.

۱۰ ـ منع از ذکر خداوند ، در مساجد و سعى در خراب کردن آنها.

۱۱ ـ منع زکاتى که واجب است.

۱۲ ـ تخلّف از جهاد واجب.

۱۳ ـ فرار از جنگ مسلمین با کفّار.

۱۴ ـ اضلال ـ گمراه کردن ـ از راه خداوند متعال.

۱۵ ـ اصرار بر گناهان صغیره.

۱۶ ـ ترک عمدى نماز و سایر واجبات الهیه.

۱۷ ـ ریا

۱۸ ـ اشتغال به لهو ، مانند غنا و تار زدن.

۱۹ ـ ولایت ظالم.

۲۰ ـ اعانه ـ کمک کردن ـ ظالم.

۲۱ ـ شکستن عهد و قسم.

۲۲ ـ تبذیر (فاسد کردن مال و بیهوده خرج کردن آن).

۲۳ ـ اسراف.

۲۴ ـ شرب خمر.

۲۵ ـ سحر.

۲۶ ـ ظلم.

۲۷ ـ غنا.

۲۸ ـ عقوق والدین (اذیت و بدرفتارى با پدر و مادر).

۲۹ ـ قطع رحم.

۳۰ ـ لواط.

۳۱ ـ زنا.

۳۲ ـ نسبت دادن زنا به زن محصنه.

۳۳ ـ قیادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا ، یا دو مرد به لواط).

۳۴ ـ دزدى.

۳۵ ـ ربا

۳۶ ـ خوردن سُحت (خوردن حرام) مانند بهاى خمر ، و اجرت زن زناکار ، و رشوه اى که حاکم براى حکم مى گیرد.

۳۷ ـ کم فروشى.

۳۸ ـ غشّ مسلمین.

۳۹ ـ خوردن مال یتیم به ظلم.

۴۰ ـ شهادت دادن به ناحقّ.

۴۱ ـ کتمان شهادت.

۴۲ ـ اشاعه فاحشه و گناه بین مؤمنین.

۴۳ ـ فتنه.

۴۴ ـ سخن چینى کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین شود.

۴۵ ـ ناسزا گفتن به مؤمن و اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او.

۴۶ ـ بهتان بر مؤمن (تهمت زدن به مؤمن)

۴۷ ـ غیبت ، و آن ذکر عیبِ مستور و پوشیده مؤمن ، در غیاب او است ، چه آن عیب را به گفتار بیان کند ، یا به رفتار بفهماند ، هرچند در اظهار عیب مؤمن قصد اهانت و هتک حیثیت نداشته باشد ، و اگر به قصد اهانت ، عیب مؤمن را اظهار نماید ، دو گناه مرتکب شده است.

و مرتکب غیبت باید توبه کند ، و بنابر احتیاط واجب از کسى که غیبت او را کرده ، حلیت بطلبد ، مگر آن که حلیت طلبیدن موجب مفسده اى شود.

و در مواردى غیبت جایز است:

۱ ـ متجاهر به فسق ، یعنى کسى که آشکارا و علنى گناه مى کند ، که غیبت کردن از او در همان گناه جایز است.

۲ ـ غیبت کردن مظلوم از ظالمى که بر او ظلم کرده ، نسبت به آن ظلم.

۳ ـ در مورد مشورت ، که اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت کننده ، در حدّى که نصیحت محقّق شود ، جایز است.

۴ ـ غیبت بدعت گذار در دین ، و کسى که موجب گمراهى مردم مى شود.

۵ ـ غیبت براى اظهار فسق شاهد ، یعنى اگر کسى که شهادت مى دهد فاسق است، غیبت او به اظهار فسق او ، براى آن که به شهادت او حقّى ضایع نشود، جایز است.

۶ ـ غیبت کردن از شخصى براى دفع ضرر از جان یا عرض یا مال آن شخص.

۷ ـ غیبت کردن از گناهکار به قصد بازداشتن او از آن گناه ، در صورتى که به غیر آن بازداشتن او ممکن نباشد.

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  رساله آیت الله العظمی وحید خراسانی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.