شرح اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از دو فعل «امر» و «نهی» و دو اسم مفعول «معروف» و «منکر» تشکیل شده است. لذا برای شناخت مفهوم‌ این فریضه، باید مفهوم این چهار واژه به‌طور جداگانه بررسی و سپس مفهوم ترکیبی آنها مشخص شود.

۱ ـ امر و نهی

امر را به معنای طلب فرد بالادست از فرودست برای انجام کاری معنا کرده‌اند. نهی را نیز به «اظهار کراهت از چیزی» معنا کرده‌اند. هرچند ممکن است به لحاظ لغوی چنین باشد، اما در امر به معروف، همان‌گونه که علامه حلی اشاره نموده است: امر، طلب انجام کاری از دیگری با «حالت» علو و برتری است گرچه آمر از لحاظ جایگاه و مقام دنیوی از مأمور پایین‌تر باشد. نهی نیز معنای مخالف امر را با شرطی که بیان شد دارد. توجه به مسئله «مطالبه با حالت برتری» می‌تواند شاخصه بسیار خوبی برای تمیز مفهوم امر به معروف و نهی از منکر از مفاهیم مشابهی مانند دعوت به خیر، ارشاد، تبلیغ، نصیحت و تواصی باشد. مثلاً آمر به معروف باید بگوید، نماز بخوان یا ناهی از منکر باید بگوید شراب نخور و مانند اینها از جملاتى که مفید امر کردن و نهى نمودن از جانب وى مى‌باشد.»

۲ ـ معرو‌ف و منکر

الف ـ مفهوم معروف و منکر

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: امر به معروف، امر به طاعت است و نهی از منکر، منع از انجام دادن گناهان است که یا با قول یا با فعل صورت می‌پذیرد و صاحب مجمع‌البیان چنین نقل نموده است: «‌و گفته شده است که هر آنچه خدا و رسول او به آن امر کنند آن معروف و آنچه خدا و رسول او از آن نهی کنند آن منکر است و گفته شده که معروف آن است که عقل یا شرع آن را حسن بشمارند و منکر آنست که عقل یا شرع آن را انکار کنند.‌» این دو گفتار تعریف دقیق معروف و منکر نیست لذا صاحب شرایع، معروف و منکر را چنین تعریف نموده‌است:«معروف» کار نیکویی است که علاوه بر نیکو بودنش، دارای وصف زائدی بوده و فاعلش بدان آگاه باشد یا راهنمایی شود و منکر هر کار قبیحی است که فاعلش به قبح آن آگاه بوده یا بدان راهنمایی شود. پس از محقق حلی، بیشتر فقها این تعریف وی را پسندیده و شرح داده‌اند؛ فقها معروف را مشتمل بر فعل واجب یا مستحب می‌دانند. اما در این مورد‌‌که آیا منکر صرفاً عمل حرام است یا شامل مکروه نیز می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.

ب ـ انواع معروف و منکر و حکم آن

با توجه به تقسیم معروف به دو قسم واجب و مستحب، فقها امر به واجب را واجب و امر به مستحب را مستحب دانسته‌اند ولی در مورد نهی، بسیاری از آنان به‌ویژه فقیهان متقدم به پیروی از شیخ طوسی و با این استدلال که هر منکری قبیح بوده و باید از آن نهی شود، منکر را قابل تقسیم ندانسته‌ و نهی از آن را در هر حال واجب تلقی کرده‌اند اما گروهی دیگر منکر را نیز به دو دسته مکروه و حرام (محظور) تقسیم نموده و بر این اساس، نهی از حرام را واجب و نهی از مکروه را مستحب دانسته‌اند. اما در میان فقیهان متاخر غلبه با طرفداران نظر دوم است که ازجمله امام خمینی(ره) و آیت‌الله فاضل لنکرانی را می‌توان نام برد. نظر اخیر یعنی محدود نمودن امر و نهی به انجام واجبات و ترک محرمات قابل توجه است چراکه انجام مستحبات و ترک مکروهات جزو اموری است که مکلفین مجاز به انجام آن بوده و بنابراین وادار نمودن ایشان به انجام آن که مقتضای امر و نهی است، با فلسفه این دو حکم همخوانی ندارد. در مقام جمع بین دو نظر اخیر، شاید بتوان ضمن عدم نفی معروف بودن مستحبات و منکر بودن مکروهات این دو را متعلق امر و نهی ندانسته و در این مقام به قدر متیقن یعنی واجب و حرام بسنده نمود. بر این اساس، گرچه عمل مندوب را معروف و عمل مکروه را منکر می‌دانیم اما چیزی به‌نام امر یا نهی مستحب نداریم چراکه شارع تنها امر به واجب و نهی از حرام را از ما خواسته است. این نظر هم با ظاهر آیات قرآن که وجوب این دو فریضه را می‌رساند همخوانی دارد، هم دایره مداخله آمرانه در امور دیگران را کاهش می‌دهد. گرچه بر اساس این نظر، تشویق مومنین به انجام امور مستحبی و ترک مکروهات از چارچوب امر به معروف و نهی از منکر خارج می‌شود اما داخل در بحث دعوت به خیر است.

ج ـ تعریف قانونی

اهمیت این مسئله هنگام تدوین قانون مربوط به اجرای اصل هشتم قانون اساسی و در مقام تعریف معروف و منکر به زبان حقوقی روشن می‌شود. البته در کتاب‌های حقوقی موجود که به مسئله امر به معروف و نهی از منکر پرداخته‌اند توجهی به این نکته نشده و صرفاً به تعریف فقهی معروف و منکر اکتفا شده است اما با توجه به آنچه در مورد تعریف فقهی، مصادیق معروف و منکر و حکم آن بیان شد و نیز توجه به این‌ نکته که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ناشی از خرد جمعی بوده و مغایرتی با شرع ندارند، شاید بتوان گفت: هر عملی که انجام یا ترک آن واجب (مستحب) شرعی یا از نظر قانون و سیره عقلاء و متشرعه لازم باشد، معروف و هر فعلی که انجام یا ترک آن حرام (مکروه) شرعی یا از نظر قانون و سیره عقلاء ممنوع باشد، منکر محسوب می‌شود. البته در مقام نوشتن قانون و تعیین وظیفه برای آمر به معروف و ناهی نهی از منکر، بهتر است که به قدر متیقن‌ها بسنده شود یعنی امر و نهی تنها نسبت به واجبات و محرمات شرعی یا الزامات قانونی ( برگرفته شده از شرع، عرف یا عقل ) وظیفه تلقی گردد نه این‌که هر فرد در مقام عمل به وظیفه (نه مقام نظر) خود را در تشخیص معروف و منکر عرفی و عقلی آزاد یا حتی موظف تلقی نموده و بر اساس اجتهاد خویش امر و نهی نماید.

 

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  شرح اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر

منبع نوشته:جوان آنلاین

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.